Wydarzenia

Spotkanie z Ministrem Mirosławem Sielatyckim Podsekretarzem Stanu w MEN w PMK Frankfurt/M

01. frankfurt. wizyta ministra29 stycznia 2011 r. w sali parafialnej Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie/M miało miejsce spotkanie pana Ministra Mirosława Sielackiego Podsekretarza Stanu w MEN z nauczycielami i przedstawicielami organizacji oświatowych działających na terenie Hesji.
Gośćmi tego spotkania byli także: Irena Agata Szyszko-doradca ministra, Piotr Piotrowski- konsul RP, zastępca konsul Generalnej w Kolonii, 02. frankfurt. wizyta ministraojciec Jan Gogolin-proboszcz tutejszej  parafii, ojciec Waldemar Obrebski-wikary tutejszej parafii. Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji: p. Ewa  Źródlewska-Banachowicz z Inicjatywy Rodziców „Krasnale”, p. Lu- cyna Simon z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia “Most“ z Darm- stadt, panie: Agnieszka Połońska i Halina Koblenzer ze 03. frankfurt. wizyta ministraSzkoły Europejskiej we F/M, panie: Marta Tadro- wski z F/M i Elisabeth Schreiber z Darmstadt reprezentujące nauczanie języka polskiego w systemie szkół niemieckich, p. Agnieszka Ciesielska z Chrześcijańskiego Centrum  Krzewienia Kultury, Tradycji  i Języka Polskiego w Niemczech, p. Anna Strametz nauczycielka Szkoły im .Jana Pawła II. Gości i wszystkich obecnych przywitała Halina Koblenzer Koordynator ds.nauczania języka polskiego przy

Chrześcijańskim Centrum, która przewodniczyła spotkaniu. Po przywitaniu przybyłych gości miała miejsce prezentacja poszczególnych organizacji. Kolejnym punktem programu spotkania były pytania do pana ministra i dyskusja. Wśród wielu problemów przedstawianych przez poszczególne 04. frankfurt. wizyta ministraorganizacje, powracał ten dotyczący wpisu ocen z języka polskiego na świadectwach niemieckich. Ta sprawa jest bardzo różnie traktowana przez nauczycieli i dyrektorów szkól niemieckich. Brak jest jednolitych przepisów wykonawczych, które obowiazywa- łyby wszystkie szkoły. Uczestnicy spotkania poruszyli też o inne problemy, takie jak: finasowanie działalności oświatowej, czyli nauka języka polskiego za pieniądze rodziców, status nauczyciela, brak, czy też niewystarczajacy przepływ informacji.
Nauczyciele pytali p. Ministra o oświatę polonijną w kontekście najnowszych prac MEN, nowych zarządzeń, programów, nowych form nauczania języka polskiego poza granicami kraju, nauczania on-line.
05. frankfurt. wizyta ministraNa wiele pytań i wątpliwości pan Minister Mirosław Sielatycki udzielił odpowiedzi. Trudno było rozwinąć dyskusję o szerszy i dokładniejszy wymiar, ponieważ spotkanie było ograniczone ramami czasowymi. Ważne było to, że mieliśmy możliwośc w małym gronie porozmawiać o sprawach dotyczących nauczycieli i naszych uczniów.
Na zakończenie goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy przygotowanej przez nauczycielki Szkoły Kultury, Tradycji i Języka Polskiego im. Jana Pawła II. Pan Minister Mirosław Sielatycki obejrzał wystawę poświęconą naszej szkole. Obejrzał kronikę i wpisał się do księgi pamiątkowej, podobnie pozostali goście.
Tekst napisała Haszka Gierczak. Fot. Thomas Wagner.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.