Wydarzenia

Spotkanie z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i delegacją Senatu

01a. essenPrzedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spotkali się w Essen z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i delegacją Senatu

W dniu 24 marca 2011 r. w Essen odbyło się uroczyste otwarcie roku kulturalnego Polska – Północna Nadrenia-Westfalia, na które przybyła liczna delegacja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z Marszałkiem Bogdanem Borusewiczem na czele oraz przedstawiciele władz tego Landu z panią premier Hanneolere Kraft. W otwarciu uczestniczyli liczni przedstawiciele Polonii.
Kilka godzin wcześniej w Hotelu Sheraton w Essen polska delegacja spotkała się z przedstawicielami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, który reprezentowali prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – 02a. essenprezydent Konwnetu (Chrześcijańskie Centrum) oraz panowie Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Krzysztof Nowacki (Związek Polaków „Zgoda” w RFN) i Aleksander Zając (Rada Polska w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz Związku Polaków w Niemczech (spod znaku Rodło) reprezentowanym przez pana Józefa Malinowskiego. Obok Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w spotkaniu wzięli udział wiceminister MSW Tomasz Siemoniak – główny negocjator ze strony polskiej w obecnym tzw. „okrągłym stole” ds traktatu, prof. Władysław Bartoszewski - Pełnomocnik Premiera RP ds. Dialogu Międzynarodowego, prof. Krzysztof Miszczak - Dyrektor biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda, Konsule Generalni RP i przedstawiciele Senatu.Podczas spotkania omówiono podstawowe 03. essensprawy związane z toczącymi się obecnie negocjacjami polsko-niemieckimi w sprawie realizacji traktatu z 1991 roku, dotychczasowymi osiągnięciami oraz  najbliższymi działaniami. Strona polonijna wyraziła zadowolenie z udziału w obecnych negocjacjach zarówno przy „okrągłym stole” jak i w grupach roboczych wyrażając troskę by prace nie zostały zakończone z obchodami rocznicy podpisania traktatu w dniu 17 czerwca. Powstałych przez 20 lat problemów i trudności z jego realizacją w Niemczech, przedłożonych w postulatach Kowentu i Rodła, nie da się bowiem rozwiązać w tak krótkim czasie. Podczas spotkania prof. Bartoszewski wyraził swoje zaniepokojenie obecną polityką historyczną Niemiec.
Na późniejszym spotkaniu z Poloniią z Północnej-Nadrenii-Westfalii w muzeum Zeche Zollverein w Essen Marszałek Borusewicz dał wyraz zrozumienia i poparcia na rzecz postulatów przedłożonych na obradach okrągłego stołu w sprawie dysproporcji w realizacji Traktatu z 1991 roku.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.