Wydarzenia

Wyróżnienie dla działacza polonijnego z Ludwigsburga

 01. paszewski20 marca 2011 r., na uroczystej akademii patriotycznej w Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu, odbyło się wręczenie Złotego Krzyża Zasługi działaczowi polonijnemu Stanisławowi Paszewskiemu.  Na uroczystość  przybył  burmistrz Miasta Ludwigsburg Konrad Seigfried, przedstawiciel urzędu Miasta ds. Migracji i Intergacji, przedstawiciele  stowarzyszeń  obcokrajow- ców, przestawiciele innych polskich parafii i organizacji polonijnych oraz liczna miejscowa Polonia.
Odznaczenie w imienu prezydenta Rzeczypospolitej Polski wrę- czyła konsul generalna  dr Elżbieta Sobótka i konsul ds. polonij- nych Aneta Berdys z  konsulatu RP w Monachium. Na akademii z programem artystycznym wystąpili uczniowie przyparafialnej Szkoły Polskiej.

Stanisław Paszewski jest znanym działaczem polonijnym w Badenii-Wirtembergii. Swoją działalność polonijną rozpoczął już w 1982 r. podczas pobytu w obozie dla uchodzców  Horb.  Udzielał się już wtedy w  Polskiej Misji Katolickiej w Nagold.  Był też członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemczech. W roku 1983 wstąpił do nowo utworzorzonego Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Badenii-Witembergii, gdzie jedną kadencję   pełnił  funkcję  wiceprzewodniczącego.
Od 1984 r., zaraz po przeprowadzce do Ludwigsburga,  02. paszewskizaangażował się w pracy polonijnej w Polskiej Misji Katolickiej. W sumie przez trzynaście lat był członkiem Rady Parafialnej, a w latach 2001-2004 pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. W tym okresie współorganizował wiele imprez kulturalnych i uroczystości parafialnych.  Działał na rzecz integracji środowisk polonijnych. Redagował  i wydawał  informator  parafialny „Płomień Jedności”. Opracował też kronikę parafialną, zbierając wiele materiałów o ludwigsburskiej  Polonii. W 1995 r.  uczestniczł aktywnie w założeniu  Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu. Przez trzynaście lat był jego wiceprzewodniczącym.
Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia  Kulturalnego reprezentował polską społeczność w mieście Ludwigsburg, będąc członkiem  Ausländerausschuß i Ausländerfraktion . A następnie  był członkiem 03. paszewskiIntegrationsbeirat i Migrantenfraktion przy urzędzie Miasta Ludwigsburg. Z pełnym zaangażowaniem działał na rzecz integracji i tolerancji między wielonarodościową społecznością Ludwigsburga.
Laureat organizował też w Ludwigsburgu wystawy sztuki polskiej. Od pięciu lat współorganzuje wystawę szopek zakopiańskich w Pałacu Ludwigsburskim, wykonanych przez uczniów Liceum Plastycznego im. Kenara w Zakopanem.
Obecnie  współpracuje przy  projekcie wybudowania pomnika ku czci polskich ofiar  II wojny światowej,  w tym robotników przymuso- wych,  którzy spoczęli na cmentarzach w Ludwigsburgu.  W tym celu zgromadził obszerną dokumentację.
Laureat, mimo problemów zdrowotnych, nadal angażuje się aktywnie w pracy polonijnej, z pożytkiem dla polskiej parafii i tutejszego środowiska polonijnego. 

Tekst nadesłał Tadeusz Rogala.  Zdjecia:  Fa. videoevents.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.