Wydarzenia

Uroczystość beatyfikacyjna Jana Pawła II - przeżywana w Concordii

 01. beatyfikacjaDzień 1 maja 2011 r. był w tym roku wyjątkowy. Cały świat stanął w poczuciu wdzięczności wobec świętości nowego Błogosławionego – Jana Pawła II. Wielkie tłumy zgromadziły się w Rzymie, na Placu św. Piotra, aby wspólnie przeżywać to niezwykłe wydarzenie. Również na niemieckiej ziemi, wiele wspólnot polskich zgromadziło się w tym dniu na modlitwie. Jednak centralnym punktem uroczystości dla Polonii niemieckiej był nasz Polonijny Ośrodek Spotkań „Concordia” – Dom Jana Pawła II.
Od czwartku 28 kwietnia trwało w Concordii Triduum modlitewne przygotowujące do02. beatyfikacja beatyfikacji Ojca Świętego. Triduum wraz z rekolekcjami prowadził salezja- nin, ks. Marek Kędzierski z Berlina. W Concordii od czwartku były osoby doro- słe - grupa czcicieli Bożego Miłosier- dzia, a w piątek po południu dojechała do nich jeszcze liczna grupa młodzieży z modlitewnej grupy „Orły”. Spotkanie dla nich prowadził ks. Maciej Dalibor, salwatorianin z Krakowa. Od piątku wieczora trwało wspólne modlitewno-rekolekcyjne czuwanie w duchu Bożego Miłosierdzia, przygotowujące wszystkich zebranych do niedzielnej Uroczystości, przepojone modlitwą, Adoracją Najświętszego 03. beatyfikacjaSakramentu, ubogacone konferencjami, pięknym śpiewem i ciekawymi wspomnieniami i świadectwami młodych.
W niedzielę 1 maja od wczesnych godzin porannych przyjeżdżali do Concordii pielgrzymi. Byli to zwłaszcza Polacy mieszkający w różnych częściach Niemiec. Niektórzy pokonali nawet 600 km. Od godz. 10 wszyscy łączyliśmy się z Watykanem, oglądając bezpo- średnią transmisję na dużym telebimie, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Mocno wówczas biły nasze serca i były łzy wzruszenia. Na Concordii został zawieszony beatyfikacyjny portret Nowego Błogosławionego. 04. beatyfikacja
Po zakończo- nej transmisji nasza kuchnia zatroszczyła się o to, aby wszyscy przybyli mogli się posilić.
O godzinie 14.30 wyszła z budynku Concordii procesja z Najświętszym Sakramentem. Księża przyszli z Panem Jezusem do ołtarza polowego, przy którym zgromadzonych było ponad 1.000 osób. Młodzieżowa grupa „Orły” wraz z zespołem muzycznym z Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen „Voluntate Dei”, poprowadziła uroczystą Koronkę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 15 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II, której przewodniczył rektor Polskiej Misji, ks. Stanisław Budyń. Wraz z nim koncelebrowali księża – ks. Jacek Pajewski SDB, ks. Bogusław Ostafin, ks. Marek Kędzierski SDB z 05. beatyfikacjaBerlina, ks. Robert Krawiec z Siegen, ks. Maciej Martynek z Oldenburga, ks. Maciej Dalibor. W procesji za krzyżem szły dzieci z relikwiarzem. Gdy podeszły wraz z księżmi do ołtarza, zawiał nagle tak silny wiatr, że aż podniósł folię na solidnym zadaszeniu. Wielu z nas miało wówczas wewnętrzene przekonanie, że bł. Jan Paweł II jest z nami. Powtórzyło się to jeszcze raz na zakończenie uroczystości, kiedy ks. Rektor na to zjawisko zwrócił uwagę zebranym. Oprawę liturgiczną przygotowali i poprowadzili młodzi oraz grupa rekolekcyjna czczicieli Bożego Miłosierdzia. Podczas procesji z darami do ołtarza jako pierwsze podeszły dzieci – chłopak i dziewczynka w strojach krakowskich i przyniosły 06. beatyfikacjarelikwiarz bł. Jana Pawła II z fragmentem jego sutanny.
Po Mszy św. zostało odprawione pierwsze nabożeństwo majowe. Wszystko odbywało się na zewnątrz, a cała natura – pełna zieleni i słońca, pomagała nam dziękować i uwielbiać Boga wraz z Matką Bożą za wielkie dzieła jakich na naszych oczach uczynił w Osobie nowego Błogosławionego.

 

Na zakończenie tej radosnej uroczystości, zespół młodzieżowy przygotował piękny koncert zatytuowany:

„Młodzi – Błogosławionemu”.

Atmosfera była tak radosna i podniosła, że nikt nie chciał 07. beatyfikacjaopuszczać Concordii. Przez cały czas była możliwość oglądnięcia w Concordii ciekawej wystawy polsko - niemieckiej „Pontifex” - Jan Paweł II – budowniczy mostów”. Wystawa ta dotyczyła trzech pielgrzymek Jana Pawła II do Niemiec oraz niektórych wydarzeń z Jego Pontyfikatu.

25 czerwca 2011 r. w Concordii odbywać się będzie IX Polonijne Spotkanie Młodych, podczas którego w szczególny sposób dziękować będziemy za nowego Błogosławionego Jana Pawła II. Przybędzie do nas ks. Sławomir Oder. Pod pomnikiem Ojca Swiętego są teraz w Concordii codziennie świeże kwiaty i płoną znicze. Coraz więcej grup przyjeżdża tutaj, aby w Domu bł. Jana Pawła II, w Concordii - pomodlić się do Błogoslawionego, porosić Go o wstawiennictwo i uczcić Jego relikwie. S.M. Andrzeja Spyra. Fot. Thomas Wagner

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.