Wydarzenia

VIII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech

Finał VIII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech odbył się w Poznaniu w dniach 3-6 maja. Podobnie jak w poprzednich latach, Olimpiada Języka Polskiego przebiegała w trzech etapach. Uczestnicy Olimpiady podzielni byli  na grupę młodszą i starszą .
Zarówno w jednej jak i drugiej grupie obowiazywaly 4 kategorie:
1 .uczniowie przebywający w Niemczech, krócej niż 3 lata
2. uczniowie szkół prowadzonych przez MEN i Europejskie
3. uczniowie szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego
4. uczniowie szkół społecznych
W pierwszym etapie Olimpiady na poziomie szkoły (grudzień-styczeń) testy  przygotowali i oceniali nauczyciele. Zwycięzcy kwalikowali się  do  II etapu tzw. Konsularnego (luty-marzec). Ten ostatni był dla  grupy młodszej finałem.

Tematy finału grupy młodszej:
1. Bardzo czesto  blisko nas żyją ludzie niezwykli. Przedstaw osobę, którą podziwiasz. Charakterystyka
2. Jesteś postacią z wybranej baśni.
    Przedstaw się i napisz ciekawie o zdarzeniach, w których uczestniczyłeś. Opowiadanie
3. Gdy koleżanka mówi ci „ Nikt mnie nie lubi.” Co byś doradziła ,pisząc do niej list?
4. Lekcja, którą pamiętam lepiej niż inne.
   Kartka z pamiętnika
5. Spotkajmy się... Opis miejsca spotkania z koleżanką lub kolegą.

Tematy  II  etapu grupy starszej
1. Napisz dowcipne opowiadanie z dialogiem,którego pointą byłoby powiedzenie: Nie taki diabeł straszny...”
2. ”Raz Cię lustro zasmuci, raz Cie zauroczy....Niełatwo z samym sobą zostać w cztery oczy..“-twierdzi w swojej fraszceJ.Sztaudynger .A co  Tobie  mówi Twoje lustro ?     
Autocharakterystka.
3. Lektura przyjemna i pożyteczna.Recenzja z dowolnej pozycji  literackiej.
4. Czy warto  dorosnąć ?  Rozprawka  .
5. Jest to chyba najgroźniej wyglądające miejsce na świecie ,każdy odczuwa lęk.
    Opis miejsca, które  na Tobie wywarło takie wrażenie. 

Testy do II etapu i finału, który odbył się w Poznaniu w dniach 3-6 maja, przygotowali nauczyciele tworzący komitet organizacyjny Olimpiady.

Finał Olimpiady obejmował  dwa etapy: pisemny i ustny.
Test kompetencyjny  finału  składał się  z  IV części.
Materiałami źródłowymi  na podstawie, których finaliści udzielali odpowiedzi były:
- obraz słynnego malarza holenderskiego Bruegla ”Upadek Ikara”
- opis obrazu z opowiadania „Ikar” J.Iwaszkiewicza                                                                   
- tekst „Prawa i obowiązki „T.Różewicza
- tekst  „Wciąż o Ikarach głoszą“ E Bryla.
Pytania  zawarte w teście dotyczyły między innymi  :
- wskazanie osoby przedstawiajacej: (bohater opowiadania,podmiot liryczny,czy narrator)
- wyszukiwanie wskazanych fragmentów
- określenia postaw,charakteru i zachowań
- opisu co łączy wiersz Różewicza z obrazem Bruegla
- opisu uczuć podmiotu lirycznego,wobec otaczającego go świata
- co mają wspólnego te  dzieła?
  
Końcowym zadaniem testu  było napisanie wypracowania w formie monologu wewnętrznego: „Wyobraź sobie.że jesteś Ikarem,wejdź w jego sytuację i przedstaw swoje uczucia,mysli,doznania zmysłowe i stan świadomości podczas lotu.(zastosuj narrację w 1 osobie i w czasie teraźniejszym).
 
Komisji finałowej  przewodniczył prof. Józef Wróbel z UJ.

Olimpiadę z wielkim sukcesem, na poziomie konsularnym i finałowym, zakończyli nasi uczniowie, zdobywając następujące miejsca:

Finał w Poznaniu
                                   
W kategorii szkół społecznych:
II miejsce: Irena Halaczkiewicz  z  PMK Saarbrücken, uczennica p. Joanny Myszkowskiej

VI miejsce: Tomasz Misiak  z PMK Dortmund uczen p. Marioli Koterba-Maier

VII miejsce: Dominik Kwidziński  z PMK Hamburg


W finale, w kategorii  szkół z  językiem niemieckim - IV miejsce zajęła Marta Jankowski, uczennica p. Marioli Koterba- Maier

W kategorii szkół społecznych:
 (grupa młodsza) -  Konsularny finał:

I miejsce: Natalia Rękas z PMK Wiesbaden, uczennica p. Agnieszki Rzepki   

II miejsce: Adriana Oleksy z PMK Frankfurt/M, uczennica p. Haliny Koblenzer 

III miejsce: Maja Ciesielska z PMK Frankfurt/M, uczennica p. Haliny Koblenzer

IV miejsce: Marta Stachowski z PMK Frankfurt/M, uczennica p.  Haliny Koblenzer

V miejsce: Daniel Buhl z PMK Wiesbaden, uczeń p. Krystyny Maciejuk


W kategorii Szkół Europejskich dwie uczenice p. Haliny Koblenzer:
I miejsce: Weronika Brzezińska
IV miejsce: Lilla Jarocińska  
                                                                                                                                                                                                W W kategorii uczniowie przebywając w Niemczech, krócej niż 3 lata:
VII  miejsce: Arkadiusz Wojtowicz uczeń p. Marioli Koterba - Maier        
VI miejsce: Klaudia Panek z PMK, uczennica p.Haliny Koblenzer              


Finaliści grupy starszej podczas Olimpiady zwiedzali Poznań i Gniezno.
Wszystkim nauczycielom i uczniom serdecznie gratuluję  sukcesu.
Zachęcam do udziału w następnej edycji Olimpiady, konkursu „Być Polakiem” oraz  innych konkursów dla dzieci poza granicami kraju.
Służą one pogłębianiu wiedzy o Ojczyźnie, literaturze, kulturze, tradycji, uczą zachowania  i pielęgnowania tego, co zawsze powinniśmy nieść w sercu – Polskę.

H.Koblenzer

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.