Wydarzenia

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w „Concordii”.

warsztaty 3W dniach 1–3 czerwca 2012r. w Domu „Concordia”, odbyły się kolejne, 12- te "Warsztaty dla nauczycieli". Zajęcia prowadziły: dr Grażyna Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Małyska. Warsztaty ukierunkowane były zarówno pod kątem nauczania dzieci młodszych jak i starszych.

Warto zaznaczyć jak ważne jest uczestnictwo w tych warsztatach. Podkreślić należy profesjonalizm prowadzących oraz jedną z niewielu bezpośrednich form wsparcia nas jako nauczycieli polonijnych. Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, z którego zostały oddelegowane osoby prowadzące, dba o to, aby tego typu warsztaty były wsparciem dla nauczycieli, w tym przypadku w Niemczech. Nie powinno pomijać się faktu lokalizacji  tych szkół, tym bardziej, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na metodykę nauczania w szkołach przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Coraz częściej, uczniami szkół są dzieci z tzw. małżeństw mieszanych (np. polsko-niemieckich czy polsko – francuskich).

Należy dbać i zabiegać o JAKOŚĆ prowadzenia lekcji. Dzieci i młodzież powinny wychodzić z zajęć z poczuciem zadowolenia, a także, że lekcje podobały się i były ciekawe. Również rodzice muszą widzieć sens przyprowadzania i uczestniczenia swoich pociech na lekcje (są to przecież zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe). Szkoda, że nauczyciele mają często poczucie osamotnienia w swojej pracy, z owoców, której będziemy w przyszłości korzystać wszyscy. Nauczycielom, pozostaje więc tylko satysfakcja oraz poczucie dobrze spełnionej misji. Mamy przecież świadomość upływu czasu i nie wolno czekać, aż ktoś może kiedyś coś … zrobi. Dlatego warto uczestniczyć w tych warsztatach. Należy zdać sobie sprawę, że przeszkodą dla niektórych osób (nauczycieli) są koszty przejazdu, a także poświęcony czas (często dzień urlopu, bo przecież nie wszyscy są nauczycielami na etacie w tych szkołach). Terminy warsztatów podawane są odpowiednio wcześniej do wiadomości, odbywają się one prawie zawsze w pierwszy weekend czerwca. Pozwala to, więc planować udział w nich z dużym wyprzedzeniem.

Tematy tegorocznych warsztatów były następujące:
- Zabawy słowem na podstawie wiersza – Zbigniewa Dmitrocy Kryjówki kota
- Doskonalenie sprawności rozumienia, mówienia, czytania i pisania w języku polskim w oparciu o tekst wiersza Z. Dmitrocy Nadąsana osa.
- Literacki portret artysty na podstawie wiersza J. Brzechwy Dziurawe buty.           
Cel: doskonalenie rozumienia ze słuchu tekstu w języku polskim, stymulowanie swobodnego mówienia w języku polskim, doskonalenie sprawności czytania, poznawanie twórców polskiej kultury.
- Język polski jako drugi, albo jako język obcy (trzy zasady) :
   słownictwo, konstrukcja-składnia, formy gramatyczne, interpretacja (na podstawie analizy wiersza „Szybko”).
   Przekład intersematyczny np. przekład muzyki na obraz.
   Zabawa w czterech grupach „ile kosztuje moje imię” (rozumienie znaczenia sylaby, litery, głoski).

Jako przykład przedstawiony zostanie krótko temat: „Doskonalenie sprawności rozumienia, mówienia, czytania i pisania w języku polskim w oparciu o tekst wiersza Z. Dmitrocy Nadąsana osa”. Można go z łatwością wykorzystać do pracy z grupami młodszymi. Temat ten skupia w swoim zakresie wiele metod, odnoszących się do procesu uczenia się:
- metodę podającą (przyswajanie): wiersz;
- metodę problemową (odkrywanie): gra dydaktyczna, inscenizacja;
- metodę aktywizującą (przeżywanie): wystawa (ekspozycja), pokaz;
- metodę praktyczną (działanie): ćwiczenia;

Prowadzona zgodnie z tymi metodami lekcja wyzwala w uczestnikach konieczność poszukiwania rozwiązań, inwencję, ekspresję twórczą, element współdziałania (pracy w grupie) i aktywizuje myślenie.
Na jednym ze zdjęć przedstawiona została współpraca i zaangażowanie twórcze nauczycieli szkół przy Polskich Misjach Katolickich w trakcie warsztatów podczas realizowania tego tematu.
        
warsztaty 5Ten sam materiał, w tej samej formie i przedstawionych metodach wykorzystany został z dużym powodzeniem w grupie wiekowej dzieci od 6 do 8 lat jeszcze przed wakacjami. na zajęciach w szkole, przy Polskiej Misji Katolickiej Kraju Saary, Brało w nich udział dziesięcioro dzieci. Na realizację tego tematu przeznaczono dwie godziny lekcyjne

W czasie prowadzenia lekcji istotną rolę odgrywały elementy: słuchowy (muzyka w trakcie wykonywania ćwiczenia), wzrokowy (wzory graficzne) warsztaty 6i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki). Inaczej mówiąc było to wielo - zmysłowe poznawanie życia osy oraz podobnych do niej pszczół. Działo się to wszystko przy pełnej akceptacji rodziców i satysfakcji dzieci prezentujących swoje prace w postaci „uli” na zakończenie zajęć.

Nie sposób nie odnotować szczególnego wydarzenia, jakim było pożegnanie Sióstr Andrzeji i Luizy przez uczestników warsztatów. Siostry przez wiele lat darzyły ich serdeczną gościnnością w Domu „Concordia”.

Jolanta Kiolbassa - PMK Kraju Saary z Centrum w Riegelsbergu
Zdjęcia: S. Hałaczkiewicz,  A. Kiolbassa
.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.