Wydarzenia

Spotkanie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum w Concordii

zarzad 1 W sobotę 13 kwietnia 2013 r. w ośrodku Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” odbyło się robocze spotkanie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, któremu przewodniczył ks. prałat dr Ryszard Mroziuk. Gościem spotkania był ks. Damian Lewiński, który od 9 miesięcy jest nowym dyrektorem oraz duszpasterzem ośrodka. Podczas zebrania przedyskutowano najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem całego ośrodka, sytuacją finansową, planami remontowymi oraz przebudową kaplicy. Z radością przyjęto informację o rosnącej ilości grup dzieci i młodzieży oraz dorosłych przyjeżdżających do Concordii, organizowanych imprezach (jak np. „Dzień Katyński”, czytaj w osobnym miejscu), akcjach wiosennych i letnich. Podkreślono wspaniałą pracę sióstr Józefitek, które od czerwca 2012 r. zastąpiły Siostry Służebniczki NMP śląskie. Ośrodek tętni życiem dalej się rozwija i bije w nim polskie serce. Podczas zebrania Zarządu zastanawiano się również nad sposobami uczczenia przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 15-lecia działalności „Concordii” jako polskiego ośrodka rekolekcyjno-wypoczynkowego w Niemczech oraz 20-lecia Chrześcijańskiego Centrum.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.