Wydarzenia

Spotkanie z sejmową Komisją Łączności z Polakami za Granicą

berlin 6abW poniedziałek 16 kwietnia 2013 r. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się spotkanie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą z przedstawicielami Polonii Niemieckiej. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Związku Polaków w Niemczech (Rodło), Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń, oraz przedstawiciele kilku organizacji berlińskich. Obecny był kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP konsul Mariusz Skórko Na czele delegacji berlin 4bkomisji sejmowej stał poseł Adam Lipiński, przewodniczący komisji. Z Polski na to spotkanie przyjechali ponadto przedstawiciele sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk i pan Piotr Pyzik.

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech reprezentowali: ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, mecenas Andrzej Holm - członkowie zarządu naszego stowarzyszenia oraz pan dr Robert Żurek.

Przedstawiciele Polonii w jednoznaczny sposób skrytykowali

sposób realizacji postanowień tzw. „okrągłego stołu”, który dwa lata temu był pierwszym po 20 latach podsumowaniem realizacji postanowień polsko-niemieckiego traktatu z 17 czerwca 1991 roku. Stwierdzone dwa lata temu olbrzymie różnice w realizacji traktatu po obu stronach granicy miały być szybko i nie biurokratycznie zniwelowane. Niestety poza przyjętą w berlin 8ab2011 roku uchwałą Bundestagu realizacja uchwały idzie niezwykle powoli, przede wszystkim z uwagi na destrukcyjną postawę strony niemieckiej. Przedstawiciele Polonii szczególnie skrytykowali kategoryczną odmowę strony niemieckiej udzielania wsparcia organizacjom polonijnym prowadzącym nauczanie języka polskiego jako ojczystego. Prof. Małoszewski powiedział, że biorąc za wzór finansowanie nauczania języków ojczystych mniejszości narodowych zamieszkujących w Niemczech przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI) a nie krajowe ministerstwa oświaty (do których nas się stale odsyła), należy domagać się od BMI by przejęło wspieranie nauczania języka polskiego jako berlin 2ojczystego w systemie poza szkolnym. Wprawdzie BMI stale argumentuje, że Polacy w Niemczech nie są uznaną mniejszością narodową i nie mogą dostać środków na język polski z tego ministerstwa, ale jak podkreślał prof. Małoszewski, traktat z 1991 jednoznacznie stawia polską grupę w Niemczech na równi w prawach z mniejszościami narodowymi. Zwrócił ponadto uwagę, że od wielu lat, wspólnie z Polską Macierzą Szkolną w Niemczech i Towarzystwem Szkolnym Oświata w Berlinie, wielokrotnie monitowaliśmy w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej o przejęcie przez nie części wynagrodzenia dla polskich nauczycieli pracujących społecznie w naszych organizacjach w Niemczech. Niestety MEN pozostało głuche na nasze postulaty i nie znalazło środków na ten cel, równocześnie jednak podnosząc 8 krotnie w ciągu ostatnich 10 lat środki na naukę języka niemieckiego jako ojczystego (z ok. 8 mln złotych w 2001 roku do ponad 65 milionów złotych w 2011 roku).

Podczas spotkania poruszono również sprawy centrum dokumentacji kultury i historii Polaków w Niemczech; biura dla Polonii i ograniczania możliwości jego pracy, portalu internetowego i mediów polonijnych oraz rozdziału przez BKM środków na polonijne projekty kulturalne.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ks. prałat Stanisław Budyń, zwrócił uwagę, że w ostatnich latach przyjechało do Niemiec ok. 200 tysięcy Polaków, którzy często znajdują się w niezwykle trudnych sytuacjach i szukają pomocy w polskich parafiach. PMK nie jest w stanie rozwiązać problemów socjalno-prawnych naszych rodaków, a Polska zaniechała wszelkich prób zorganizowania takiej pomocy. 
Mec. Stefan Hambura z Berlina podkreślił, że jedyną metodą na rozwiązanie problemów polonijnych w Niemczech jest odzyskanie przez nas statusu mniejszości narodowej odebranego Polakom w 1940 tzw. Dekretami Göringa apelując o podjęcie szybkich działań prawnych w tym kierunku.

Praktycznie wszyscy zabierający głos krytykowali przejęcie przez polski MSZ środków polonijnych, które były wcześniej w Senacie RP. Ich rozdział budzi olbrzymie wątpliwości i zastrzeżenia oraz odbiega od demokratycznych standartów. Warto przypomnieć, że MSZ tylko raz w roku rozdziela środki na projekty polonijne oraz, że mimo zbliżania się do połowy roku rozdział środków na 2013 rok nie został jeszcze opublikowany.

Spotkanie było zakłócone przez przedstawicieli kilku mniejszych organizacji berlińskich, które starały się zakwestionować demokratyczność struktury Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech jako przedstawiciela Polonii a równocześnie zwrócić uwagę na własne problemy. Odpowiadając na te zarzuty prezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski przypomniał zebranym co to jest Konwent i jak powstał, a odrzucając stawiany zarzuty podkreślił, że każda organizacja dachowa tworząca Konwent ma strukturę w pełni przejrzystą i demokratyczną a zarządy organizacji są wymierane jawnie i demokratycznie zgodnie ze statutami zatwierdzonymi przez sądy administracyjne. Około 20% małych lokalnych organizacji polonijnych niewchodzących w skład Konwentu ani Związku Polaków w Niemczech ma zawsze możliwość przystąpienia do organizacji dachowych, które są otwarte. Np. w Berlinie można bez problemu przystąpić do Kongresu Polonii Niemieckiej lub do berlińskiego oddziału Polskiej Rady w Niemczech.

Przedstawiciele Konwentu przekazali przewodniczącemu delegacji sejmowej propozycję dezyderatów pod adresem strony niemieckiej prosząc o ich poparcie na wtorkowym spotkaniu w Bundestagu:
- Apelujemy o jak najszybsze powołanie Rady Nadzorczo-Programowej Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech z udziałem przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Związku Polaków w Niemczech, tak by strona polonijna miała wpływ na powstające Centrum.
- Apelujemy o objęcie strategią nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego struktury będące poza szkolnictwem publicznym oraz zabezpieczenie środków finansowych dla organizacji polonijnych prowadzących naukę języka polskiego takich jak Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego, Polska Macierz Szkolna, Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” i inne.
- Apelujemy o jak najszybsze zwolnienie środków finansowych na prowadzenie Biura Polonii w Berlinie oraz portalu internetowego oraz zabezpieczenie dla nich takiej formy finansowania by w przyszłości zapewnić ciągłość ich prac.
- Apelujemy o powołanie polsko – niemieckiej grupy parlamentarnej w celu monitorowania realizacji postanowień polsko-niemieckiego „okrągłego stołu”.

Więcej zdjęć w galerii

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.