Wydarzenia

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

W dniach 7-9 czerwca 2013 r. Ośrodek Spotkań Concordia otworzył swe podwoje dla nauczycieli PMK z terenu Niemiec, którzy przybyli tu w ramach organizowanych corocznie przez p. Halinę Koblenzer warsztatów metodycznych.
Zajecia podczas warsztatów prowadziła Małgorzata Małyska, ekspert w dziedzinie skutecznego nauczania, autorytet metodyczny na światową skalę z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Pani Małyska zapoznała też uczestników z najnowszymi podrecznikami, i to zarówno w wersji książkowej, jak i elektronicznej. O ćwiczenia z artykulacji i dykcji zatroszczył sie Jacek Szpunar, który też rozśpiewał uczestników. Zabrzmiały „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Bajki”, piosenki o mamie, o ojcu...


Bardzo ciekawym punktem programu był wykład Marzanny Maciejak, dotyczący komunikacji interpersonalnej, za szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel – uczeń. I choć temat poważny, nie brakowało momentów zabawnych, zwłaszcz podcza odgrywania przez uczestników różnych scenek. Śmiechu było co niemiara...
O logistyczne zaplecze zadbali, jak zawsze, gospodarze Concordii. Warto dodać, że Ksiądz Damian obchodził dokładnie w sobote, 08.06, dziesięciolecie święceń kapłańskich. A Siostry i Panie z kuchni upiekły, jak zwykle, najlepsze ciasta pod słońcem.
Uczestników odwiedził Ksiądz Prałat Ryszard Mroziuk i spontanicznie wygłosił nawet krótkie przemówienie. Nie omieszkał też uściskać serdecznie Pani Koblenzer, organizatorki i duszy warsztatów.
Takie spotkania są niezwykle potrzebne, nie tylko po to, by doskonalić umiejętności zawodowe i otrzymać wsparcie oraz materiały i pomoce naukowe ze strony specjalistów z ojczystego kraju. Te warsztaty są ważne również ze względu na niezwykle silną potrzebę bycia razem, spotkania sie w pedagogicznym gronie, nawiązania kontaktów, odświeżenia tych już nawiązanych, potrzebę rozmowy z pokrewną duszą.

Nauczyciel w szkole przymisyjnej ma kontakt z uczniami, dla których jezyk polski jest, używając terminu prof. Miodunki, językiem dziedziczonym. Zatem zakres tematów powinien być taki, jak w przypadku jezyka ojczystego, ale metody juz całkiem inne, takie, jak w przypadku jezyka obcego.
Taki nauczyciel ma do dyspozycji wiedzę, serce i wolę oraz metody, najczęściej samodzielnie wypracowane. Udział w warsztatach daje mu do ręki potężne narzędzia: wgląd w najnowsze metody nauczania jezyka polskiego jako dziedziczonego, konkretne rozwiązania podręcznikowe, kontakty z ludźmi i instytucją, specjalnie powołaną do wspierania go i pomagania mu. Tą instytucją jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Daje mu zatem dokładnie to, czego ten potrzebuje.
I co najważniejsze – miejsce, w którym odbywa się spotkanie, wpływa na jego charakter. W Concordii za ścianą – jest kaplica. Przebywający tu są „pod jednym dachem“ z Jezusem. Mogą wziąć udział w Mszy św., w apelu, udać się na indywidualną modlitwę.
Do domu wróciliśmy, pomimo intensywnego programu, swoiście wypoczęci, odnowieni, ubogaceni, mądrzejsi, spokojniejsi.
W warsztatach tegorocznych wzięło udział sporo stałych bywalców. Ci, którzy zdecydowali sie przyjechać pierwszy raz, wyjechali zachwyceni. A kto jeszcze nigdy nie był, niech żałuje. I nie przepuści następnej okazji za rok!

Tekst: Karolina Paprocka, Foto: Thomas Wagner

Więcej zdjęć w galerii

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.