Wydarzenia

Spotkanie Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech

altW czwartek 11 lipca 2013 r. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli: prezydent Konwentu prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech), wiceprezes Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz ekspert Konwentu Wiesław Lewicki (dyrektor Konwentu-EWIV). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło)

reprezentowali: prezes Józef Malinowski, altwiceprezes Anna Wawrzyszko, pełnomocnik Zarządu Głównego Włodzimierz Daroszewski oraz ekspert i członek Rodła mec. Stefan Hambura. Gościem spotkania był premier Longin Komołowski prezes Wspólnoty Polskiej. Przedstawiciele Konwentu oraz przedstawiciele Rodła spotkali się wcześniej z nowym Ambasadorem RP w Niemczech dr. Jerzym Margańskim.

Zebrani postanowili zintensyfikować i pogłębić działania Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech w skład, której wchodzą ZPwN oraz Konwent. Stała Konferencja, altpowołana w Dortmundzie w 2010 r., będzie obecnie częściej wypracowywać wspólne stanowiska wobec władz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej w sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech.

Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. „Okrągłego stołu” z 2011 r., który dokonał przeglądu wprowadzania w życie polsko-niemieckiego traktatu z 17.6.1991 r. Z dużym zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech alt„Porta Polonica”, które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu Rodła w Bochum. Równocześnie wyrażono duże zaniepokojenie trudnościami z realizacją projektu biura i portalu internetowego dla Polonii oraz brakiem jakiegokolwiek postępu w sprawach uzyskania wsparcia nauczania języka polskiego prowadzonego przez organizacje polonijne. Przedyskutowano i ustalono dalsze niezbędne wspólne działania w celu rozwiązywania powstałych problemów.

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.