Wydarzenia

Przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum na obradach zebrania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Budapeszcie

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej powstała w 1992 roku, jako przedstawicielstwo polskich katolików w Europie Zachodniej. Przewodniczy jej każdorazowo Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od dwóch lat jest nim ks. bp Wiesław Lechowicz, sufragan tarnowski. W skład rady wchodzi obecnie 12 przedstawicieli z Niemiec, księży i świeckich, w tym 6 członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego: ks. dr prałat Ryszard Mroziuk, ks. prałat Kazimierz Latawiec, ks. prałat Leon Sądowicz,. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, mec. Andrzej Holm i mec. Edmund Ropel. Prof. Piotr Małoszewski jest wiceprzewodniczącym rady z ramienia świeckich. W dniach 4–6 października 2013 r. nasi przedstawiciele, pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora Polskiej Misji Katolickiej,

wzięli udział w dorocznym, XXII zebraniu plenarnym rady, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Maryjnym Mariabesyno w Gődőlő koło Budapesztu. W sumie na spotkanie przybyło ponad 60 osób: rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z 11 krajów zachodniej Europy. Wśród nich byli obecni, zaproszeni do udziału w pracach rady, ks. Ryszard Głowacki TChr, Generał Towarzystwa Chrystusowego, ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu pomocy Kościołowi na Wschodzie, s. Bożena Sienkiewicz MChr, Matka Generalna Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz zaproszeni goście z Polski, m.in. red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Tegorocznym temat spotkania brzmiał „Media w przekazywaniu wiary”. W trakcie obrad wysłuchano trzech referatów wprowadzających do ogólnej dyskusji: • red. Marcina Przeciszewskiego - „Obrona wiary i Kościoła poprzez media”. • Ks. Marka Ciesielskiego TChr, duszpasterza z Bonn - „Duszpasterstwo w konfrontacji ze współczesnością - media w duszpasterstwie parafialnym” • o. Andrzeja Koprowskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego – „Media w przekazywaniu wiary”.

W referatach i dyskusji doceniono olbrzymią rolę mediów szczególnie w duszpasterstwie parafialnym oraz wskazano na konieczność coraz bardziej profesjonalnego korzystania w ewangelizacji ze współczesnych środków komunikacyjnych. Zebrani z dużym uznaniem odnieśli się do działalności mediów katolickich na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim czy nawet światowym a szczególnie TV Trwam i Radia Maryja oraz diecezjalnych rozgłośni radiowych oraz prasy katolickiej. Równocześnie uczestnicy obrad z wielkim niepokojem zauważyli zdecydowanie antykościelny charakter większości mass-mediów w Polsce, lansującyh światopogląd lewicowy i wspierających tym samym kształtowanie się radykalnej lewicy. Obrady były również okazją do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach duszpasterskich. Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą we wspólnocie polskiej przy parafii personalnej w Budapeszcie prowadzonej przez księdza Karola Kozłowskiego TChr. we współpracy z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. We Mszy Świętej i późniejszym spotkaniu polonijnym uczestniczył pan Roman Kowalski, ambasador RP na Węgrzech. Ustalono, że przyszłoroczne zebranie rady zostanie poświęcone duszpasterstwu emigracyjnemu w kontekście współczesnych zagadnień antropologicznych – „Człowiek Stworzenie Boże, czy wybór ludzki?”

Więcej o spotkaniu rady można przecytać na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej: http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x71287/obrady-duszpasterzy-polonijnych-z-europy/

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.