Wydarzenia

Zebranie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum w Mannheim

W dniu 6 lutego 2014 r. w Polskiej Parafii w Mannheim odbyło się kolejne zebranie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Obrady prowadził ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczacy Centrum. Gośćmi zebrania byli: ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz ks. Damian Lewiński dyrektor Domu PMK Concordia. Głównymi punktami zebrania było omówienie wyników ankiety na temat stanu prowadzenia nauczenia języka polskiego w PMK, zorganizowania stowarzyszenia na terenie całych Niemiec, aktywność stowarzyszeń parafialnych, sprawy członkowskie oraz przygotowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Centrum.

Z ankiety, przeprowadzonej jesienią 2013 roku wynika, że nauczanie języka polskiego jest prowadzone w ramach Chrześcijańskiego Centrum w 40 ośrodkach parafialnych przez 155 nauczycieli, a zajęcia odbywają się w 226 grupach. W 19 ośrodkach parafialnych język polski prowadzony jest przez inne organizacje. Natomiast w 18 parafiach nie prowadzone jest regularne nauczanie języka polskiego. W zasięgu misji jest ponad 2800 dzieci uczących się po polsku.

Podczas zebrania dokonano weryfikacji członków indywidualnych, skreślając z list tych, którzy zrezygnowali, nie płacą składek członkowskich lub wyjechali na stałe z Niemiec. W chwili obecnej w Chrześcijańskim Centrum jest ponad 500 członków (płacących składki) skupionych w 20 stowarzyszeniach parafialnych. Pozostałe stowarzyszenia parafialne nie przekazały do tej pory swoich danych.

Ustalono i omówiono program zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które zaplanowano na sobotę 22 marca w Concordii oraz przyjęto informację o rezygnacji z kandydowania na nową kadencję trzech członków obecnego zarządu: ks. prałata dr. Ryszarda Mroziuka, ks. prałata Kazimierza Latawca oraz pana Tadeusza Rogali. Podziękowano im bardzo serdecznie za wieloletnią pracę w zarządzie, wyrażając nadzieję, że będą nadal wspierali działalność naszego stowarzyszenia.

Postanowiono zorganizować w połowie listopada br. w Concordii obchody 20-lecia powstania Chrześcijańskiego Centrum oraz przyjęto wstępny program uroczystości.

Członkowie zarządu wyrazili słowa podziękowania miejscowemu proboszczowi ks. Bogusławowi Banachowi za wyjątkową gościnność. 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.