Wydarzenia

Przedstawiciele Chrześcijańskiego Centrum w niemieckiej Radzie Katolików Świeckich Regionu Monachium

krm 1W dniu 11 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze w nowej, czteroletniej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80 osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obcojęzycznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).
Na wiosnę br. działające w Polskiej Parafii w Monachium, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium e.V., dzięki wieloletnim staraniom, zostało przyjęte w skład Grupy Roboczej Niemieckich Organizacji Katolickich (ARGE).

krm 2Monachijskie stowarzyszenie jest pierwszą organizacją obcokrajowców przyjętą do ARGE. W ARGE polskie stowarzyszenie reprezentuje sekretarz Chrześcijańskiego Centrum, pan Andrzej Halemba, członek rady parafialnej Polskiej Parafii w Monachium. W czerwcu br. Grupa Robocza Niemieckich Organizacji Katolickich (ARGE) wybierała ze swego grona 22 przedstawicieli do Plenum Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Dzięki aktywnej działalności pana Halemby parafialne stowarzyszenie zostało wybrane na członka KRM. Warto zaznaczyć, że pan Andrzej Halemba jest również członkiem Rady Diecezjalnej Katolików Świeckich Archidiecezji Monachium-Freising, wybranym do tego gremium jako przedstawiciel katolików obcokrajowców.

Na konstytucyjne zebranie KRM przybyło 60 członków rady, którzy na nową przewodniczącą rady wybrali, byłą starościnę powiatu monachijskiego, panią Joannę Rumschöttel (otrzymała 52% głosów). Duży sukces wyborczy odniósł wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski , który ubiegając się o funkcję jednego z wiceprzewodniczących otrzymał w tajnych wyborach najwięcej, bo 98% głosów. Będzie to jego trzecia kadencja jako wiceprzewodniczącego KRM. Prof. Piotr Małoszewski jest równocześnie członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK) i przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech.

Warto podkreślić, że w plenum Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium jest w sumie troje przedstawicieli polskiej parafii w Monachium. Do KRM wchodzi jeszcze pani Jolanta Sularz, była członkini monachijskiej rady parafialnej i była  przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego parafialnej Szkoły Przedmiotów Ojczystych. Dwa lata temu pani Sularz została wybrana do Rady Obcokrajowców przy Burmistrzu Monachium z zorganizowanej przez KRM listy „Katolicy dla Monachium“, a niedawno jako osoba życia społecznego, dobrana do plenum KRM.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.