Wydarzenia

Zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte pod Paryżem

la ferte 2W dniach od 3 do 5 października 2014 r., w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał „Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie ”. W spotkaniu wziął m.in. udział ks. prałat Stanisław Budyń, rektor PMK w Niemczech, ks. kanonik dr Adam Prorok, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Centrum a zarazem wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, mecenas Edmund Ropel, sekretarz Centrum, ks. prałat Leon Sądowicz, członek Zarządu Centrum i ks. prałat Kazimierz Latawiec.

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty: Prof. Claudine Kieda / Francja/: „ Ewolucja pojmowania praw zwierząt i praw człowieka”.  Ks. Prof. Leszek Woroniecki SAC: „Gender – współczesna rewolucja antropologiczna” Ks. Piotr Ilwicki, Siostra Catherine Elizabeth Coce, Martial Codou: „Inicjatywy w Kościele francuskim służące obronie człowieka – Niewidzialny klasztor Jana Pawła II”.

Uczestnicy zebrania wyrazili zaniepokojenie współczesnymi trendami kulturowymi zmierzającymi do degradacji człowieka i jego kultury. Równocześnie odnieśli się z wielkim uznaniem wobec wszystkich zaangażowanych w obronę godności i praw człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Dużo uwagi poświęcono zadaniom, przed jakimi stoją duchowni, osoby zakonne i świeckie w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Podkreślono konieczność większego i bardziej świadomego zaangażowania ze strony laikatu w promowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, począwszy od wychowania dzieci. Zwrócono się też z apelem do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin. Reprezentanci środowiska polskich emigrantów oczekują, że politycy wyznający chrześcijański system wartości, będą zdecydowanie i konsekwentnie bronić chrześcijańskiego modelu życia.

Więcej zdjęć w galerii.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.