Wydarzenia

Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z panią minister Cornelią Pieper - wiceminister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

spotkanie z min. PieperW dniu 14 czerwca 2010 r. przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech: pan Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej); prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum w Niemczech), pan Krzysztof Nowacki (Związek Polaków Zgoda w RFN) oraz inż. Aleksander Zając (Rada Polska w Niemczech) zostali przyjęci w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie przez panią minister Cornelię Pieper. W długiej rozmowie przedyskutowano sprawy związane z realizacją traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r. oraz obchodami w przyszłym roku jego 20-lecia. Pani minister zadeklarowała wszelką pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów Polaków i Polonii w Niemczech oraz gotowość bycia stałym partnerem do rozmów dla polskich organizacji w Niemczech.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.