Wydarzenia

Sympozjum Polonijne - „W Chrystusie odnajdziesz prawdziwą radość"

Zdjecie_3._Sympozjum_w_ConcordiiZ inicjatywy grupy „SURSUM CORDA” w dniach od 14 do 16 maja 2010 r. w domu Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” w Herdorf-Dermbach odbyło się sympozjum polonijne pt.” W Chrystusie odnajdziesz prawdziwą radość”. Tegoroczne rekolekcje poprowadził rektor domu „Concordia” ks.Jacek Pajewski ze zgromadzenia księży salezjanów. W głoszonych homiliach odnosił się do radości która wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa głoszoną przez założyciela zgromadzenia salezjanów świętego Jana Bosco.
Na sympozjum przybyli zaproszeni z kraju prelegenci: prof. dr. hab. Mieczysław kierownik  Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w.

 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz dr Artur Mamcarz-Plisiecki wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Europa wobec socjalizmów dwudziestowiecznych, Unia Europejska na mapie geopolitycznej świata, Ideologia w polityce i kulturze, Polska tożsamość narodowa, Prymas kardynał Stefan Wyszyński w  walce z systemem komunistycznym to niektóre tematy z wygłoszonych prelekcji.  
Z okazji przypadającej w tym roku 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z okolicznościową  wystawą  pt. Pamięć Golgoty Wschodu, jak również modlili się przed ikoną Matki Boskiej Katyńskiej, która nawiedziła już szereg Misji w Niemczech i Europie. Sympozjum zorganizował pan Krzysztof Walotka kustosz i koordynator peregrynacji Ikony Matki Bożej Katyńskiej.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.