Wydarzenia

Zebranie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum

2 zarzad

W sobotę 26 czerwca 2010 r. w Domu Concordia odbyło się spotkanie członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. W spotkaniu wziął udział ks. prałat dr Ryszard Mroziuk przewodniczący, prof. Piotr Małoszewski wiceprzewodniczący, mec. Edmund Ropel sekretarz, ks. dr Krzysztof Romanowski skarbnik oraz mec. Andrzej Holm. Obecny był dyrektor ośrodka Concordia pan Andrzej Walkowski. Podczas spotkania przedyskutowano bieżące problemy stowarzyszenia a szczególnie stopień zorganizowania i pracę parafialnych Centrów działających przy misjach, przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych, najbliższe imprezy, udział Centrum w pracach Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, sprawę przyjęcia naszego stowarzyszenia do niemieckiego związku organizacji i stowarzyszeń katolickich (AGKVO) oraz omówiono działalność ośrodka Concordia i jego najbliższe remonty.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.