Wydarzenia

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

01. warsztaty nauczycielskie w concordii. fot. andreas kiolbassaW dniach 19-20 czerwca 2010 r. w Concordii odbyły się dziesiąte zajęcia warsztatowe dla nauczycieli pracujących w szkołach działających przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Zajęcia prowadziły panie dr Grażyna Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Małyska, z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Tematyka spotkań dotyczyła stosowania różnych metod aktywizujących w nauczaniu j. polskiego. Spotkanie rozpoczęło się wykładem połączonym z prezentacją w Power Point na temat „Modalności sensoryczne - 4 style uczenia się: wzrokowcy, słuchowcy, kinestecy, czuciowcy“. Tematami przewodnimi tegorocznych warsztatów  dla nauczycieli klas młodszych były: praca z lekturą tzn. gry i zabawy językowe i przygotowanie uczniów

 do świadomego odbioru tekstu i filmu. Dla nauczycieli klas starszych zajęcia dotyczyły umiejętnego wykorzystania wiersza w nauce języka, a także innych przedmiotów. Na konkretnych przykładach  pokazano nauczycielom  praktyczne możliwości stosowania wiersza przy wprowadzaniu niektórych zagadnień gramatycznych,  nauki geografii Polski, pisowni nazw geograficznych i historycznych, jak również do nauki czytania z dykcją.  Wszystkie zajęcia poparte były prezentacjami oraz wzbogacone różnymi innymi środkami dydaktycznymi, które  na zakończenie zajęć uczestnicy warsztatów  otrzymali do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej.
Warsztaty finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowała, jak co roku, pani mgr Halina Koblenzer Koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego.

Więcej o warsztatach można przeczytac w dziale Artykuły

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.