„Opowiem ci o wolnej Polsce“

„Opowiem ci o wolnej Polsce“ – to nazwa projektu organizowanego przez IPN, CEO i Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym wzięła udział grupa uczniów ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeldzie.
III edycja projektu – po raz pierwszy kierowana również do szkół polonijnych na całym świecie – była realizowana przez cały rok szkolny 2009/2010. Zakończyła się wycieczką oraz uczestnictwem w kilkudniowej konferencji w Warszawie w dniach 28 – 31 maja 2010 roku. Wzięło w niej udział ok. 40 szkół polskich z kraju i zagranicy.

Poszczególne etapy projektu obejmowały: wybór tematyki z zakresu historii Polski 1939 – 1989, znalezienie świadka wydarzeń, przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem, transkrypcję, stworzenie prezentacji w formie filmu, przedstawienia lub wystawy oraz dokumentacji. Realizacji tych zadań podjęła się nauczycielka z polskiej szkoły w Bielefeldzie Karolina Paprocka.

„Opowiem ci o wolnej Polsce” to nie tylko nazwa projektu, to przede wszystkim nazwa idei. Idei nauczania nie tradycyjnymi metodami, ale poprzez zaangażowanie. Słowa użyte w tej nazwie nie są przypadkowe. „Opowiem ci...” – zawiera założenie, że zostanie nawiązana osobista relacja pomiędzy opowiadającym a słuchającymi. Relacja, która od tysiącleci była podstawą przekazu literackiego i historiograficznego.
O wolnej Polsce opowiadał grupie III na lekcjach w szkole Pan Rafał, dziadek jednej z uczennic, który miał 10 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa: opowiadał o tym, jak żyło się zwykłym ludziom, jak wyglądał powszedni dzień polskiego dziecka w czasie, kiedy niebo było pełne śmiercionośnych bomb, a w oczy często zaglądał strach i głód. Ale również w tamtych dniach nie zabrakło tych, którzy ratowali życie innym, stawiali czoło niebezpieczeństwom, byli podporą dla wątpiących. Pasjonująca historia Pana Rafała i jego rodziny stała się podstawą scenariusza, a kręcenie „Wojennego dzieciństwa” było dla wielu uczniów pasjonującą przygodą.

 Wyjazd do Warszawy ukoronował udział w projekcie. Najważniejszymi jego elementami była prezentacja projektów w Instytucie Pamięci Narodowej (każda grupa miała przydzielone stanowisko, przy którym prezentowała efekty swojej całorocznej pracy i rozmawiała z ekspertami), wycieczka „Warszawa nocą” i projekcja filmów w Muzeum Powstania Warszawskiego. „Wojenne dzieciństwo” szkoły z Bielefeldu zakwalifikowało się i jako jedno z dziesięciu filmów zostało pokazane szerokiej publiczności.

                                                                                                                                                     Agata Kotowska - Bielefeld

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.