Warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Concordia 27-29.5. 2011

Zawód nauczyciela wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Dotyczy to zarówno metodyki nauczania, pogłębiania ogólnej  wiedzy merytorycznej jak i wiedzy w  zakresie przedmiotu  nauczania. Nauczyciele potrzebują również informacji o pracach MEN  na rzecz szkół polonijnych, czy pracach Rady Polonijnej przy ministrze edukacji.

Coroczne spotkania nauczycieli w Concordii  służą właśnie poznawaniu  najnowszych propozycji metodycznych,wymiany  informacji i doświadczeń. Polonijne Centrum Nauczycielskie  obecnie związane  instytucjonalnie  z ORPEG pozostaje jednostką wspierającą metodycznie nauczycieli polonijnych na całym świecie. Nadal są  to metodyczne propozycje jednostek lekcyjnych i cykli  tematycznych dla  klas młodszych i starszych, także zajęcia umuzykalniające. Treści polonistyczne w korelacji z  geografią i historią Polski z podaniem  w atrakcyjnej plastycznej formie w połączeniu z muzyką  powodują aktywność uczniów,chęć udziału w lekcji.

Atrakcyjna forma zajęć to zachęta dla dzieci, które nie chcą siedzieć w ławce, słuchać „gadania” nauczyciela, lubią zabawę.

Ostatnie warsztaty  były taką  kolejną ciekawą propozycją metodyczną, tym razem związaną z Cz. Miłoszem. Temat spotkania brzmiał: „Czytanie poezji na lekcjach języka polskiego w  klasach młodszych - Czeslaw Milosz Droga”

Prowadząca p. Małgorzata Małyska jak  na  metodyka przystało przygotowala dla nas materiał metodyczny w  postaci konspektu ,który zawiera cele,przebieg zajęć, metody, także ćwiczenia i potrzebne teksty.

Warto zwrócić uwagę, iż ta konkretna jednostka lekcyjna, choć poświęcona trudnej poezji  okazała się łatwą, radosną a nawet zabawną. To za sprawą zastosowanych metod: piosenki na powitanie, kinezjologicznej zabawy dydaktycznej w zespołach, /kinezjologiczna zabawa dydaktyczna jest elementem systemu „Edukacja przez  ruch Doroty Dziamskiej“, odnajdywanie słówek,konkursu - zgadywanki (nagranie sójki), czytanie wyrazów i naklejanie na odpowiednich elementach obrazka ( rzeczowniki,przymiotniki,czasowniki) i szukanie odpowiedzi  na pytanie - Co sie dzieje? w  wierszu i na obrazku.

Praca nad  plastycznym obrazem drogi, z zastosowaniem wyżej wymienionych ćwiczeń,  doprowadziła  uczniów do odbioru wiersza Czesława Miłosza Droga. Zakończenie tej lekcji to wspólne czytanie wiersza, gdzie nauczyciel pozwala uczniowi włączyć się w tych miejscach, gdzie pojawiają się przyklejone do obrazka wyrazy.

Jako pracę domowa uczniowie otrzymują  indywidualne karty pracy, które uzupełnią, wykorzystując „bank wyrażeń”.

Zupełnie innym atrakcyjnym momentem dla nauczycieli Chrześcijańskiego Centrum było spotkanie z Miłoszem w programie poetycko muzycznym w wykonaniu artystów scen warszawskich. Program pt “ Ukłdadając rytmiczne zaklęcia“ dał możliwość nauczycielom  wysłuchania przemyśleń poety o życiu,odpowiedzialności i sensie poezji. Miłosz potrafił wypowiedzieć więcej  niż  jakikolwiek inny poeta ubiegłego wieku - bardzo różne myśli i bardzo różne uczucia, często sprzeczne.W roku Miłosza warto więc było przypomnieć jego wiersz w połączeniu z muzyką taki kompozytorów, jak Gluck, Paderewski, Kassern.

Na zakończenie chciałabym dodać,iż w warsztatach uczestniczyły 32 osoby.Od paru lat towarzyszy  nauczycielom ks.Jerzy Sobota, któremu jak wiem ta forma szkolenia nauczycieli bardzo odpowiada.

W tym roku gościem warsztatów był pan konsul Piotr Piotrowski z konsulatu w Kolonii.

Halina Koblenzer

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.