Konkurs “Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie“

Rok 2010 jest rokiem ważnych rocznic: 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem oraz 30 rocznicy  powstania „ Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego Solidrność”.
Wydarzenia z przed 30 laty miały ogromny wpływ nie tylko na najnowszą historię Polski, ale również całej Europy i świata.
Z myślą o wydobyciu nieznanych i zapomnianych faktów świadczących o działaniach diaspory polskiej na rzecz rodaków w ojczyźnie, miał miejsce konkurs ”Wspomnienie Solidarnosci w mojej rodzinie”. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież szkół polskich za granicą. Wzięło w nim udział 96 uczestników z całego świata, w tym pięcioro z Niemiec. Szkoły prowadzone przez Chrześcijańskie Centrum reprezentowały uczennice: Claudia Drycz, Jana Piecikiewicz, Jennifer Debicki z Heilbronn oraz Marta Stachowska z Frankfurtu nad Menem.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 8-12, 13-19 lat. Prace dotyczyły wydarzeń z lat 1980 -1989 przekazanych uczestnikom przez bliskich, przyjaciół,znajomych.


Podstawą przygotowania prac konkursowych, opowiadań, reportaży, essejów, wierszy było zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą, w walce o odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1989 r. Wśród nich znalazły się materiały archiwalne odnalezione w starej prasie polonijnej, filmy wywiady, prezentacje multimedialne.
Uczennice: Claudia Dyrcz, Jana Piecikiewicz, Jennifer Debicki zaprezentowały wspólną pracę multimedialną, natomiast Marta Stachowska wybrała formę opowiadania.
Prace naszych uczennic zdobyły uznanie międzynarodowego jury. W kategorii prac multimedialnych dziewczęta zajęły III miejsce .W kategorii wiekowej 8- 12 lat III miejsce zajęła Marta Stachowska.
Wszyscy wyróżnieni i laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w TVP Polonia 27 czerwca 2010 r. Wcześniej przez trzy dni dzieci zwiedzały: Warszawę, Żelazową Wolę Płock, Łąck i Polski Parlament. Spotkały się z p. Janem Rulewskim, opozycjonistą, jednym z najbardziej znanych działaczy Solidarności. W studio telwizyjnym razem z jury i patronami honorowym wysłuchali przesłania Lecha Wałęsy. Uczestniczyli w otwarciu wystawy w galerii przy ul Freta poświęconej Solidarności. Uroczystego otwarcia dokonali: Jagoda Kaczorowska córka prezydenta Kaczorowskiegoa i Jan Rulewski.
Warto wspomnieć, iż konkursowi patronowały wyjatkowe osobowości. Wspomnę tych, którzy niestety już odeszli: śp Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski i śp Pan Marszalek Maciej Plażyński.
Jaki był cel konkursu?
Chęć przybliżenia młodym Polakom mieszkającym poza granicami Polski nieznanych faktów,które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerennośc, a z których mogą i powinni być dumni.Poznanie i zrozuminie tamtego okresu, a tym samym wzmocnienie więzi z Polską.
Nagrodą główną w tym Konkursie dla laureatów i wyróżnionych był dwutygodniowy pobyt na obozie w Polsce.

 

                                                                                                                                                                mgr Halina Koblenzer

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.