Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

 W dniach 19-20 czerwca br. na kolejnych (już dziesiątych!) zajęciach warsztatowych spotkali się nauczyciele pracujący w sobotnich szkółkach przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Miejscem szkolenia byla jak zawsze Concordia, a zajęcia prowadziły panie dr Grażyna Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Małyska, obie będące pracownicami Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem połączonym z prezentacją w Power Point na temat „Modalności sensoryczne - 4 style uczenia się: wzrokowcy, słuchowcy, kinestecy, czuciowcy“, który uświadamiał nauczycielom, że każdy czlowiek należy do jednej z tych grup i dobry nauczyciel tak przygotowuje zajęcia, aby dotrzeć z nowym materiałem do każdego ucznia niezależnie od jego dominującego stylu uczenia się i przez to dać mu możliwość rozwoju.
Dalsza tematyka, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła stosowania różnych metod aktywizujących w nauczaniu j. polskiego. Obie panie, wspaniale przygotowane do zajęć, prowadziły lekcje z nauczycielami występującymi w roli uczniów.


Tematami przewodnimi tegorocznych warsztatów  dla nauczycieli klas młodszych były: praca z lekturą tzn. gry i zabawy językowe w oparciu o „Przygody Koziołka Matołka“ i przygotowanie uczniów do świadomego odbioru tekstu i filmu („Magiczne drzewo“).
W klasach starszych lekcje dotyczyły umiejętnego wykorzystania wiersza w nauce języka, a także innych przedmiotów. Na konkretnych przykładach pokazano nauczycielom praktyczne możliwosci stosowania wiersza przy wprowadzaniu niektórych zagadnień gramatycznych  (wiersz pt. „Słoneczniki“), nauki geografii Polski, pisowni nazw geograficznych i historycznych (wiersz Jana Brzechwy pt. „Globus“), jak również do nauki czytania z dykcją.
Biorącym udział w warsztatach zaproponowano również wspaniałą lekcję rozmawiania  o tym czym jest współczucie i czy należy je okazywać. Bazę do dyskusji stanowiły różne teksty literackie, scenki w wykonaniu uczestników (drama) itp., a hasłem wyjściowym do lekcji było słowo „przepaść”.
Wszystkie zajęcia poparte były prezentacjami oraz wzbogacone różnymi innymi środkami dydaktycznymi, które  na zakończenie zajęć otrzymali uczestnicy warsztatów  do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej.
Czerwcowe spotkania w Concordii oprócz tego, że są formą dokształcania nauczycieli, są także okazją do ich spotkania, w wielu przypadkach poznania się, wymiany doświadczeń a także bardzo krótkiego wypoczynku w tej ślicznej okolicy.
I to wszystko dzięki Pani Halinie Koblenezer, która od lat te warsztaty organizuje.
Serdeczne dzięki!
W tym miejscu słowa podziękowania należą się również Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za finansowanie tych szkoleń i PCN-owi w Lublinie za tak wspaniałe metodyczki.

 

 Halina Różyńska
PMK Bremen

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.