Artykuły

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Concordia 27-29.5. 2011

Zawód nauczyciela wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Dotyczy to zarówno metodyki nauczania, pogłębiania ogólnej  wiedzy merytorycznej jak i wiedzy w  zakresie przedmiotu  nauczania. Nauczyciele potrzebują również informacji o pracach MEN  na rzecz szkół polonijnych, czy pracach Rady Polonijnej przy ministrze edukacji.

Coroczne spotkania nauczycieli w Concordii  służą właśnie poznawaniu  najnowszych propozycji metodycznych,wymiany  informacji i doświadczeń. Polonijne Centrum Nauczycielskie  obecnie związane  instytucjonalnie  z ORPEG pozostaje jednostką wspierającą metodycznie nauczycieli polonijnych na całym świecie. Nadal są  to metodyczne propozycje jednostek lekcyjnych i cykli  tematycznych dla  klas młodszych i starszych, także zajęcia umuzykalniające. Treści polonistyczne w korelacji z  geografią i historią Polski z podaniem  w atrakcyjnej plastycznej formie w połączeniu z muzyką  powodują aktywność uczniów,chęć udziału w lekcji.

Atrakcyjna forma zajęć to zachęta dla dzieci, które nie chcą siedzieć w ławce, słuchać „gadania” nauczyciela, lubią zabawę.

Ostatnie warsztaty  były taką  kolejną ciekawą propozycją metodyczną, tym razem związaną z Cz. Miłoszem. Temat spotkania brzmiał: „Czytanie poezji na lekcjach języka polskiego w  klasach młodszych - Czeslaw Milosz Droga”

Prowadząca p. Małgorzata Małyska jak  na  metodyka przystało przygotowala dla nas materiał metodyczny w  postaci konspektu ,który zawiera cele,przebieg zajęć, metody, także ćwiczenia i potrzebne teksty.

Czytaj więcej...

„Opowiem ci o wolnej Polsce“

„Opowiem ci o wolnej Polsce“ – to nazwa projektu organizowanego przez IPN, CEO i Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym wzięła udział grupa uczniów ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeldzie.
III edycja projektu – po raz pierwszy kierowana również do szkół polonijnych na całym świecie – była realizowana przez cały rok szkolny 2009/2010. Zakończyła się wycieczką oraz uczestnictwem w kilkudniowej konferencji w Warszawie w dniach 28 – 31 maja 2010 roku. Wzięło w niej udział ok. 40 szkół polskich z kraju i zagranicy.

Poszczególne etapy projektu obejmowały: wybór tematyki z zakresu historii Polski 1939 – 1989, znalezienie świadka wydarzeń, przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem, transkrypcję, stworzenie prezentacji w formie filmu, przedstawienia lub wystawy oraz dokumentacji. Realizacji tych zadań podjęła się nauczycielka z polskiej szkoły w Bielefeldzie Karolina Paprocka.

Czytaj więcej...

Konkurs “Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie“

Rok 2010 jest rokiem ważnych rocznic: 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem oraz 30 rocznicy  powstania „ Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego Solidrność”.
Wydarzenia z przed 30 laty miały ogromny wpływ nie tylko na najnowszą historię Polski, ale również całej Europy i świata.
Z myślą o wydobyciu nieznanych i zapomnianych faktów świadczących o działaniach diaspory polskiej na rzecz rodaków w ojczyźnie, miał miejsce konkurs ”Wspomnienie Solidarnosci w mojej rodzinie”. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież szkół polskich za granicą. Wzięło w nim udział 96 uczestników z całego świata, w tym pięcioro z Niemiec. Szkoły prowadzone przez Chrześcijańskie Centrum reprezentowały uczennice: Claudia Drycz, Jana Piecikiewicz, Jennifer Debicki z Heilbronn oraz Marta Stachowska z Frankfurtu nad Menem.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 8-12, 13-19 lat. Prace dotyczyły wydarzeń z lat 1980 -1989 przekazanych uczestnikom przez bliskich, przyjaciół,znajomych.

Czytaj więcej...

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

 W dniach 19-20 czerwca br. na kolejnych (już dziesiątych!) zajęciach warsztatowych spotkali się nauczyciele pracujący w sobotnich szkółkach przy Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Miejscem szkolenia byla jak zawsze Concordia, a zajęcia prowadziły panie dr Grażyna Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Małyska, obie będące pracownicami Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem połączonym z prezentacją w Power Point na temat „Modalności sensoryczne - 4 style uczenia się: wzrokowcy, słuchowcy, kinestecy, czuciowcy“, który uświadamiał nauczycielom, że każdy czlowiek należy do jednej z tych grup i dobry nauczyciel tak przygotowuje zajęcia, aby dotrzeć z nowym materiałem do każdego ucznia niezależnie od jego dominującego stylu uczenia się i przez to dać mu możliwość rozwoju.
Dalsza tematyka, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyła stosowania różnych metod aktywizujących w nauczaniu j. polskiego. Obie panie, wspaniale przygotowane do zajęć, prowadziły lekcje z nauczycielami występującymi w roli uczniów.

Czytaj więcej...

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.