Do Nauczycieli Przedmiotów Ojczystych

Uprzejmie   informuję i przypominam, Tym  Nauczycielom, którzy zgłosili swój udział w warsztatach metodycznych , iż odbędą się one w dniach 3-5.10.2014 r. w Concordii. Pragnę ponownie wyjaśnić, że w tym roku zdarzyła się sytuacja, która zobliogowała mnie do przełożenia warsztatów z czerwca na październik. Środki finansowe na działalność oświatową zostały przesunięte z MSZ do MEN-u. Ministerstwo Eduakcji Narodowej stawia też nowe wymogi. Przede wszystkim  bez podpisania umowy z podmiotem krajowym (Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", oddział w Poznaniu), nie wolno przeprowadzić projektu, a tej jak dotąd nie ma! Mam jednak potwierdzenie przyznania środków i ostatecznie zatwierdzony budżet .
Do zobaczenia w Concordii na początku października.

 
Halina Koblenzer
koordynator ds.nauczania języka polskiego przy Chrześcijańskim Centrum
14.08.2014

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.