Kurs dla nauczycieli Polskich Misji Katolickich w Niemczech. 3-5 października 2014 r.

Temat: Jak efektywnie uczyć współczesnego języka polskiego

poza granicami Polski?

3 października 2014, piątek

16.00 – 18.00 - Wzmocnienie motywacji ucznia do uczenia się. Budowanie wewnętrznej motywacji poprzez zainteresowanie przedmiotem i zwiększenie świadomości uczenia się –  Małgorzata Małyska 20.00 - 21.30 – Wspólne śpiewanie polskich piosenek – zajęcia integracyjne – Jacek Szpunar

4 października 2014 r. sobota

9.00 – 10.30 - Zainteresowanie kulturą polską, współczesną polską piosenką jako źródło motywacji wewnętrznej.  Przegląd aktualnego repertuaru dla dzieci i młodzieży w mediach polskich. – Jacek Szpunar

11.00 – 12.30 – „Jak przed kioskiem z gazetami", czyli wykorzystanie strategii czytania do kształtowania kompetencji semantycznej uczniów – Małgorzata Małyska

15.30 – 17.00 – „Lektury w nowej odsłonie", czyli jak zainteresować dzieci czytaniem polskich współczesnych książek – Małgorzata Małyska

17.30 – 19.00 – Dlaczego zabawa sprzyja uczeniu się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli o motywacji i demotywacji w pracy z dzieckiem z wykorzystaniem zabaw logorytmicznych opartych o piosenki ze śpiewnika „Śpiewanki dla Janka i Hanki”- Jacek Szpunar

5 października 2014r. niedziela

9.00 – 10.30 - "Wyobraźnio wróć", czyli jak wspieranie całościowego rozwoju dziecka sprzyja niwelowaniu negatywnych wpływów "kultury obrazkowej" – Małgorzata Małyska

11.0 – 12.30 – „Komu nagrodę, komu", czyli dzieci organizują konkurs polskiej piosenki dla dzieci. Motywowanie do nauki i poznawania współczesnego języka polskiego poprzez organizację konkursu, w którym dzieci wybierają ulubioną polską piosenkę.

15.00 – 16.30 - Edukacyjne zasoby portalu "Włącz Polskę" w planowaniu i realizacji zajęć nauczyciela języka polskiego poza Polską – Małgorzata Małyska.

Nadesłała p. Halina Koblenzer

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.