PMK Monachium. Wigilie klasowe w SPO im. Jana Pawła II przy Hessstr.

wigilia h220 grudnia 2014 r. w SPO im. Jana Pawła II spotkali się na ostatnich w tym roku zajęciach uczniowie, rodzice i nauczyciele. W kaplicy o. proboszcz Stanisław Pławecki pobłogosławił opłatki. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie czekały świątecznie przystrojone stoły. Po modlitwie i przypomnieniu wagi święta przyjścia na świat Dzieciątka, dzielono się Białym Chlebem życząc sobie i bliskim zdrowia, a światu – pokoju. Każdą klasę odwiedziła pani dyrektor Maryla Majchrzak. Po

zakończonych wigiliach klasowych uczniów, zebrali się wspólnie nauczyciele i rodzice. Śpiewali kolędy głoszące nadejście Bożego Syna. Ojciec proboszcz, pani dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców składali zebranym życzenia świąteczne, dziękowali za całoroczną pracę, za pełną życzliwości i szacunku atmosferę w szkole, która dla wszystkich jest na ziemi bawarskiej Małą Polską Ojczyzną.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.