PMK Monachium. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w SPO im Jana Pawła II

0117 września 2016 r. w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Zainicjowała go uroczysta Msza św. w kaplicy, koncelebrowana przez ojca proboszcza dr. Stanisława Pławeckiego i o. wikariusza mgr. Rafała Nowaka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w Liturgii Słowa. Modlitwą i pieśnią wyrażała wdzięczność Panu Bogu za czas wakacji, prosząc jednocześnie o potrzebne dary duchowe na ten szkolny rok.

Ojciec proboszcz przywitał serdecznie uczniów, rodziców, nauczycieli. Przedstawił nowego katechetę – o. Rafała, któremu życzył obfitych 02łask Bożych w pracy misyjnej w Monachium oraz pobłogosławił kolorowe uczniowskie plecaki z przyborami szkolnymi.

Na zakończenie Eucharystii rodzina szkolna odśpiewała hymn szkoły. Następnie uczniowie udali się na pierwsze lekcje.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.