Szkoły

PMK Monachium. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr.

zak. roku szk. monachium4 lipca 2010 r. w  SzPO im. Jana Pawła II przy Heßstr. uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się akademią. W roku szkolnym 2009/2010 do szkoły uczęszczało 120 dzieci. Po wnie- sieniu sztandaru szkolnego, o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR  uroczystość rozpoczął proboszcz  monachijskiej Misji o.dr Stanisław Pławecki CSsR, 01. monachium szkolaktóry podkreślił znaczenie polonijnej szkoły dla zachowania tożsamości oraz wartości chrześcijańskich i narodo- wych. Ksiądz proboszcz podziękował nauczycielom i Komitetowi Rodziciel- skiemu za współpracę, a dzieciom życzył wesołych wakacji. Część artystyczną wypełniły występ dzieci w scence „O lesie”, a następnie nastąpiło pożegnanie 9 klasy, dla której ten dzień był ostatnim dniem w szko- le. 02. monachium szkolaPo pożegnaniach przyszła kolej na podziękowanie o. proboszczowi, dyrekcji szkoły, nauczycielom za trud wychowywania młodzieży w tradycji i kulturze polskiej. Na koniec wszyscy uczniowie posz- czególnych klasotrzymali świadectwa, pamiątkowe książki i 20 numer gazetki szkolnej w formie CD.
Po akademii wszyscy przeszli z sali parafialnej do kościoła św. Józefa na Mszę św. sprawowaną z okazji zakończenia roku szkolnego, którą odprawił o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR w koncelebrze z o. Mariuszem Mazurkiewiczem CSsR. Fot. Marek Woszuk.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.